Personeel

Maatschap Polman heeft drie fulltimers en één parttimer in vaste dienst. In drukke periodes worden er extra mensen ingehuurd om het arbeidstekort aan te vullen. Daarnaast is Maatschap Polman een gecertificeerd leerbedrijf waar jonge mensen regelmatig de kans krijgen om stage te lopen.
In de vakanties en op zaterdag is er een vaste groep scholieren aan het werk.

banner